Så kom EU till

En gång i tiden, närmare bestämt år 1952, ville sex europeiska länder samordna sin produktion av kol och stål. Detta för att göra produktionen mer effektiv i länderna och för att fler människor på så sätt skulle få jobb. De sex länderna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland.

Så bildades kol – och stålgemenskapen. Fem år senare, skrev man under något som kallades Romfördraget. Detta bildade den Europeiska ekonomiska gemenskapen, förkortat EEC, samt Europeiska kärnenergigemenskapen, EURATOM. För att förenkla dessa kom man senare att kalla dem för Europeiska gemenskaperna, EG. Nu ville man, förutom att skapa fler arbetstillfällen, göra det möjligt för människorna att arbeta i vilket medlemsland de ville och även se till så att företag i medlemsländerna skulle kunna sälja sina varor och tjänster till varandra, utan att betala tull och övriga avgifter.

År 1973 anslöt sig Storbritannien, Danmark och Irland och de var nu nio medlemsländer i de Europeiska gemenskaperna. Under 1980-talet anslöt sig ytterligare några västeuropeiska länder och EG var en växande union. Samarbetet fungerade bra och man kom överens i ett nytt fördrag, Maastrichtfördraget (1993), att ingå i en ekonomisk och monetär union – EMU. Målet var att införa en gemensam valuta, euron. I fördraget beslutade man sig också för att utveckla en gemensam utrikes – och säkerhetspolitik. Det bildades en inre marknad som man valde att beskriva som ”de fyra friheterna”: fri rörlighet för pengar, arbete, varor och tjänster. Alla tullar, regler och avgifter som hindrade detta togs bort, och därför måste idag länderna utanför EU betala höga tullar för att sälja sina varor i EU.

I mitten på 1990-talet anslöt sig Sverige, Finland och Österrike till EU. Några år senare kom Amsterdamfördraget där man fördjupade samarbetet i unionen ytterligare. År 2004 blev många östeuropeiska länder medlemmar och år 2007 blev även Rumänien och Bulgarien medlemmar av den Europeiska Unionen.

Som ni märker så har de olika fördragen varit ganska centrala i EU:s historia, och år 2009 godkändes det senaste fördraget, Lissabonfördraget. Här sammanfattade man de tidigare fördragen men tillförde också några viktiga förändringar.

Håll utkik bland våra olika teman, där kommer snart en bra förklaring på vad Lissabonfördraget verkligen innebär!

Källor: http://www.ne.se/lang/europeiska-unionen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s