EU:s institutioner

Den Europeiska Unionen har ett politiskt system där olika institutioner (organisationer) är tilldelade olika uppgifter. Själva uppbyggnaden av unionen kan vara ganska svår att överskåda, då detta system är unikt och ganska komplext. Men, här ska vi försöka ge en så enkel förklaring som möjligt. För ytterligare, icke-förenklad information kan ni klicka här så kommer ni direkt till EU:s hemsida, som vi i detta fall har hämtat vår information från.

Europaparlamentet är tillsammans med ministerrådet (se nedan) en av EU:s viktigaste institutioner när det gäller lagstiftning. Detta består av 754 ledamöter och hur många ledamöter ett land får ha bestäms ungefärligt av folkmängden, men det är inte procentuella siffror. En ledamot är en invald person, alltså någon som i detta fall folket har valt. Man väljer sitt lands ledamöter i allmänna och direkta val vart femte år, ungefär som när man röstar inför valet till Sveriges riksdag vart fjärde år. I Europaparlamentet är man inte indelad utifrån vilket lands medborgare man företräder (nationalitet), parlamentarikerna är istället grupperade utifrån sin politiska tillhörighet. Vi har idag 20 stycken svenska europaparlamentariker, varav sex är socialdemokrater och 4 moderater. Resten kommer från de övriga riksdagspartierna vi har i Sverige.

Så vad gör man i Europaparlamentet om dagarna? De har tre huvudsakliga uppgifter, dels att debattera lagförslag och stifta EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Detta betyder att de tar upp nya lagförslag till diskussion och sedan stiftar de som godkänns. Europaparlamentet ska också se till så att de övriga EU-institutionerna, främst kommissionen, sköter sig och arbetar demokratiskt. Något som parlamentet också gör tillsammans med ministerrådet är beslutar om hur EU:s budget ska disponeras (användas) varje år.

Ministerrådet har nu nämnts några gånger i texten och trots att dess riktiga namn egentligen är Europeiska unionens råd är ministerrådet en benämning som används mer frekvent. Detta består av ministrar från EU-länderna där man fattar beslut inom rådet. Men för att fatta ett beslut krävs en kvalificerad majoritet, vilket innebär att varje land har ett visst antal röster utifrån landets storlek. Till exempel så har Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien 29 röster var medan Sverige, Bulgarien och Österrike endast har 10 röster var. Ministerrådet stiftar som sagt EU-lagar och godkänner EU:s årsbudget tillsammans med Europaparlamentet, men rådet samordnar också självständigt EU-ländernas ekonomiska politik och ingår avtal mellan EU och andra länder. Ministerrådet bestämmer också hur utrikes – och försvarspolitiken ska se ut i EU, samt ser till så att EU-ländernas rätts – och polissamarbete är samordnat för att underlätta t.ex. uppklarandet av internationella brott inom EU.

EU-kommissionen, som är en av de största institutionerna i EU, arbetar kort sagt för EU:s gemensamma bästa. Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland. Dessa leder det politiska arbetet under mandatperioden som är fem år. Varje kommissionär ansvarar för ett politikområde, till exempel så ansvarar Sveriges kommissionär Cecilia Malmström för inrikesfrågor, bland annat asyl – och migrationsfrågor samt EU:s arbete mot den organiserade brottsligheten. Kommissionen har också en ordförande, José Manuel Barroso, som blivit omvald för en andra mandatperiod i februari 2010. De som utser ordföranden är medlemsländernas stats – och regeringschefer. Dessa utser också de övriga kommissionärerna tillsammans med kommissionens ordförande.

Europeiska centralbanken ligger i Frankfurt, Tyskland. Denna bank förkortas ECB och har till uppgift att sköta ekonomin inom EU. Det är denna bank som förvaltar och värnar om euron, och de ser även till så att inflationen är under kontroll i framförallt euroländerna samt kontrollerar de att det finansiella systemet inom EU är stabilt. Tillsammans med EU-ländernas centralbanker bildar de det europeiska centralbankssystemet. ECB:s organisation består av tre olika beslutande organ: Det första är direktionen som övervakar det dagliga arbetet och består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter. Dessa väljs ut av stats – och regeringscheferna i euroländerna. Nästa organ är ECB-rådet, som bland annat utformar penningpolitiken i euroområdet och består dels av direktionen och de 16 centralbankscheferna i euroområdet. Sist men inte minst kommer det allmänna rådet, som fungerar ungefär som rådgivare och fyller en slags samordnande funktion, man hjälper även till med att förbereda utvidgningen av euroområdet. Det allmänna rådet består av ECB:s ordförande, vice ordförande och centralbankscheferna i samtliga EU-länder.  Vad som slutligen bör nämnas är att ECB är helt oberoende, alltså kan de inte begära eller få instruktioner från något annat organ som till exempel kommissionen eller ministerrådet.

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats – och regeringschefer, kommissionens ordförande och ännu en ordförande som leder mötena, dock är denne ständig. På rådets toppmöten beslutar man om riktlinjer och vad som ska prioriteras i den europeiska politiken och ser till vilka initiativ som bör tas. Varje år hålls i regel fyra möten, och trots rådets inflytande över EU:s politik kan det inte stifta några lagar. En annan uppgift som det europeiska rådet har är att hantera de frågor som kan vara lite känsliga och svårlösta på en mellanstatlig nivå (samarbete stater emellan).

Revisionsrätten sköter och ansvarar för EU:s årliga budget. De har som syfte att ge de europeiska skattebetalarna så mycket valuta för pengarna som möjligt, genom att bland annat granska de som använder sig av EU:s pengar. Revisionsrätten ligger i Luxembourg och har som huvudsaklig uppgift att varje år sammanställa en rapport på hur budgeten sett ut under året. Revisionsrätten består av ca 800 anställda, en ledamot från varje EU-land och är oberoende av övriga institutioner men för ändå ett tätt samarbete med dem. Ledamöterna inom revisionsrätten, som väljs vart sjätte år, utser en av ledamöterna till ordförande som får sitta i regel under tre år. Både ledamöteskapet och ordförandeskapet kan förnyas.
___________________________________________________________________________

Hoppas detta har gett er den info ni behöver. Om det finns något ni vill att vi ska förenkla ytterligare, eller kanske fördjupa oss i så får ni gärna maila oss på easyeu@live.se så lovar vi att försöka hjälpa er!

2 comments

  1. Pingback: Snabbfakta om väsentliga personer inom Europeiska Unionen « Easy EU
  2. Pingback: Snabbfakta om viktiga personer inom EU | Easy EU

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s